Familie guide Doors een update:

We zijn alweer een paar maanden verder en helaas is de familie guide voor de Doors nog (lang) niet af. Ik heb vorig jaar aangekondigd dat we deze zouden presenteren in het eerste kwartaal van 2017. Dat is dus niet gelukt, sorry! We hebben e.a. flink onderschat. Ook zijn we ons erg bewust van het feit dat de buitenwereld graag vorderingen wil zien. Toch laten we deze druk voor wat het is. We hebben besloten dat we een guide willen schrijven die bruikbaar is en gedragen wordt door de branche. Dat kost nu eenmaal tijd. Om u een idee te geven waar we momenteel allemaal mee zijn als expertgroep heb ik deze blog geschreven.

Maar voordat ik losbarst in nerdtalk wil ik eerst de samenstelling van de groep benoemen. De volgende bedrijven nemen deel aan de expertgroep Doors:

BAM Advies & Engineering
Berkvens Deursystemen
BimForce Projects B.V.
HFB B.V.
Itannex B.V.
Mark Maas design & BIM engineering
Root B.V.
Svedex B.V.
VMRG (Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche)

De huidige expertgroep is een mooie branche brede samenstelling. We hebben elkaar inmiddels aardig leren kennen. Een ieder is bereid om zijn of haar kennis in te brengen. We hebben al snel besloten om het project te beperken tot één familie. En wel de Doors familie. Dat is al zo enorm veel omvattend dat het niet te doen is om daar ook nog de Windows of een Curtain Wall bij te gaan betrekken. De familie guide gaat een blauwdruk worden voor de overige families.

Ik kan niet alles hier behandelen want we hebben ongeveer 70 zaken waarover we iets willen zeggen. Opgedeeld in 10 hoofdstukken. Dus ik pik er gewoon en paar opvallende zaken uit.

Links- of rechtsdraaiend?
Dat blijft een lastig onderwerp. We zijn er op uit gekomen dat we de DIN norm gaan hanteren. Daar waren we redelijk vlot uit. Maar hoe ga je om met de flip control binnen Revit? Ga je als standaard verbieden dat mensen een functionaliteit in Revit mogen gebruiken? Gij zult niet meer spiegelen? En hoe gaat dit dan met Groups of Assemblys die gespiegeld gaan worden? Wie heeft er eigenlijk belang bij dit onderscheid? En hoe kijken we eigenlijk tegen een deur aan? Zoals de Amerikanen, vanuit de Interior zijde of zoals wij het gewend, zijn vanuit de Exterior zijde? Moeten we dan de refplanes Left en Right om gaan draaien? Of gaan we accepteren dat onze legends niet werken zoals wij dat graag zien hier in Nederland? Tal van vragen doemen op als je als auteur een familie template van Autodesk opent.

Het lijkt een klein dingetje maar het is enorm bepalend of iets slaagt of mislukt. Als we niet in staat zijn om rechts- en linksdraaiend goed van elkaar te onderscheiden is de familie eigenlijk waardeloos.  In het VO mag dat nog maar verderop in het proces ontstaat er behoefte aan dit onderscheid. Natuurlijk hebben we een Dynamo script die de check kan doen. Maar wie onderhoud deze? En wie is dan verantwoordelijk voor eventuele fouten? En zou het niet gewoon goed moeten werken zonder zo’n script? Kortom veel discussie en hierin zullen we dus een vorm moeten zien te vinden die voor alle partijen werkt.

Welke Shared Parameters opnemen?
Het is heel makkelijk om een enorme lange lijst aan parameters te bedenken die we allemaal kunnen hangen aan de geometrie van een deur. Gewoon omdat het kan. Die valkuil willen we graag vermijden. Daarom hanteren we het uitgangspunt dat we informatie alleen opnemen als er meer dan één partij baat heeft bij die informatie. Alle informatie die uitsluitend dient voor een intern proces van slechts één partij wordt dus niet opgenomen in de familie guide. In elke fase van het bouwproces is er een andere informatie behoefte. Dus ondanks de beperking blijven het veel parameters. Er is veel behoefte aan informatie gaandeweg het bouwproces. Hier zullen we dus goed mee om moeten zien te gaan.

Met deze scope hebben we het bouwproces opgedeeld. Zo zal de BAM met name input gaan geven over welke gegevens in de voorbereidings- en uitvoeringsfase allemaal nodig zijn. Berkvens en Svedex werken gezamenlijk hard aan het inventariseren van de benodigde informatie in de productie- en inkoopfase. BimForce ondersteunt hun daarbij. VMRG kijkt mee en gaat eenzelfde slag maken aan de achterkant van het bouwproces. De onderhouds- en beheersfase. We hopen zo tot een relevante set van parameters te komen waar de bouwbranche daadwerkelijk wat aan heeft. Niet teveel maar zeker ook niet te weinig.

IFC erg bepalend
Een belangrijk onderdeel zal het IFC gedeelte worden. IFC wordt steeds meer gebruikt in verschillende fasen van het bouwproces. Een goede IFC export is dus erg belangrijk. Dat heeft zijn weerslag op de wijze van modelleren. Aan de ene kant willen we niet tornen aan de modeleervrijheid van de modelleurs. Maar aan de andere kant dient de standaard wel een goede IFC export te borgen. Tal van problemen moeten daarvoor opgelost worden. Revit blijkt in vele gevallen geen nette output te generen. Zo valt bijvoorbeeld een family, waarbij er gebruik gemaakt is van shared nested components, in IFC uit elkaar. Je kunt het bundelen door er een assembly van te maken maar dat is ook nogal een nare work around. Root B.V. zet hier, samen met Itannex, de tanden in. Een complexe klus!

Dit zijn enkele grote issues die er nu spelen. Vele andere zaken dienen nog opgelost te worden. Maar we krijgen steeds meer vat op het hele verhaal. De taart is inmiddels keurig verdeeld in mooie behapbare stukken.

Planning
Ik moet echt drie slagen om de arm houden maar heel voorzichtig durf ik wel door te laten schemeren dat we allemaal onze stinkende best doen om dit project voor de bouwvak met succes af te ronden. Is het dan helemaal perfect? Nee dat verwacht ik niet. Het is dan goed genoeg om het te presenteren aan de markt. Als een 1.0 versie. We hopen dan op veel feedback, opbouwende kritieken, tips voor verbetering enz. enz.

Ons uiteindelijke doel is om een guide te ontwikkelen welke omarmt zal worden door de bouwereld. Een guide waarmee content gebouwd kan worden die uitwisselbaar is. Content die u zonder problemen kunt downloaden en toepassen. Omdat u weet dat het uw project niet vervuild of onnodig belast.

Mark Maas

Voorzitter Expertgroep Doors

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *