Mijn tweede grote Design & Build opdracht met Dura Vermeer bij Paul de Ruiter. De BIM ambities waren hoog. Data en parameterbeheer speelde een grote rol in dit project. Bij dit project heb ik het prestatiemodel vervaardigd waarmee alle leveranciers zijn aangestuurd. Alle modellen van hun tezamen vormde het productiemodel. Deze twee verschillende modellen werden continu met elkaar vergeleken. Tevens hebben we een revisie model vervaardigd op LOD300 niveau.

Onze details waren summier en niet voorzien van alle specifieke product informatie welke zich bevinden in de aspect modellen. Al deze informatie overnemen in het prestatiemodel is niet wenselijk. Op hoofdlijnen hebben we het prestatiemodel dus aangepast aan de productie modellen. Dura Vermeer stuurde erg aan op het correct invullen van parameters zoals de assembly codes, IFC parameters enz. Hiervoor heb ik verschillende schedules en views aangemaakt om dit te kunnen valideren.

Functie: BIM Manager | 2016

European Air Transport Command | Paul de Ruiter