Stichting Revit Standards is opgericht om een stabiel kader te scheppen waarbinnen de Revit Standards zich verder kan ontwikkelen en in stand kan worden gehouden. De Standards zelf omvatten een scala aan werkafspraken die zorgen voor een uniforme opbouw van een Revit model.

Deze werkafspraken beschrijven de informatiestructuur en bevat de volgende onderwerpen:

Naamgeving
Object Styles
Parameters
Mapping
Algemene modelleerregels
Implementatie en documentatie

Het doel van de stichting is om werk- en modelleerafspraken branchebreed te stroomlijnen. Indien partijen uit de keten op een eenduidige en consistente wijze hun modellen en families gaan opbouwen zal content herbruikbaar en uitwisselbaar zijn. Met name van die uitwisselbaarheid is momenteel geen sprake. Vandaar dat veel BIM managers nu prefereren om altijd hun eigen content te bouwen. Van het net gehaalde families bevatten ongewenste project of zelfs shared parameters, ze zitten vol met object styles waar niemand op zit te wachten of ze brengen tal van linetypes en arceringen in je project.

Om deze wildgroei van digitale vervuiling te kunnen temperen heb ik ervoor gekozen om mij actief in te gaan zetten voor deze stichting. Ik heb een bestuursfuncties aanvaard en heb zitting genomen in verschillende expertgroepen. Het kost me gemiddeld een halve dag in de week. Maar het levert ook vel kennis en contacten op. Samen met de RevitGG vormt het mijn belangrijkste informatie en inspiratiebron.

Bestuursfunctie
Omdat het een netwerk van professionals is die voorop lopen in het BIM landschap is het erg interessant om mee te denken en te werken aan deze standaard. Toen ik dan ook eind 2015 werd gevraagd om plaats te nemen in het bestuur hoefde ik dan ook niet lang na te denken. Uiteraard koos ik ervoor om mee te bouwen!
De eerste maanden zijn we vooral erg druk geweest met het opzetten van de stichting. Nu zijn we meer bezig met het oprichten van de verschillende commissies die de standaard verder moeten gaan ontwikkelen. Zo is er nu een Technische Commissie die zich bezig houd met de documentatie en de gangbare kleine verbeteringen. Tevens is er nu een certificeringscommissie die zich bezig gaat houden hoe content gecertificeerd kan worden. Een van de commissies waarin ik zelf deel neem is de Expertgroep die zich bezig gaat houden met het schrijven ven een family guide voor de Doors familie.
Bestuursfunctie: Secretaris sinds 2015

Revit Standards.org